28/06/2021 Entrevista amb Joan Payeras

D’estris rudimentaris a l’electrificació. L’investigador i cronista de la vila, Joan Payeras, ens ha explicat com ha evolucionat la gestió de l’aigua i del regadiu al camp pobler al llarg de la història