27/11/2019 Entrevista amb Margalida Bover

Avui, entrevistam a Margalida Bover, del Moviment Feminsta de Mallorca