25/06/2019 Ple extraordinari de l’Ajuntament de sa Pobla

Resolucions de batlia en relació als tinets de batle, regidors i junta de govern; determinació del règim de sessions del ple; delegació de competències del ple a la junta de govern; comissions informatives; personal eventual; junta de portaveus; dedicacions exclusives i parcials; grups polítics i dotacions; representants en els òrgans col·legiats; concessió de l’Escut d’Or 2019