23/02/2019 JEL. Maria Barceló Crespí

“Inventari de béns de la possessió de Talapi (1518)”