23/02/2019 JEL. Bartomeu Alomar Batle

“Les ferreries de sa Pobla”