22/03/2024 Revista sa Plaça

Antònia Coll, editora de Sa Plaça, ens du el darrer número de la revista amb diferents notícies sobre sa Pobla. Parlam de temes com la campanya de la patata, en què s’espera poder exportar-ne 31.000 tones, o la segona part del reportatge dels bascos a sa Pobla.