22/02/2019 JEL. Sandra Adriana Rebassa Gelabert

“L’espai d’art i cultura de Can Planes (sa Pobla). Una aportació
històrica per a la seva anàlisi i redefinició”