22/02/2019 JEL. Pere Perelló

“La darrera visita de John Latrobe Bateman a sa Pobla” de Pere Perelló i Payeras.