22/02/2019 JEL. Cristian Raúl Sánchez Curto

“El patrimoni lingüístic de sa Pobla al Diccionari català- valencià-balear. Estudi, classificació i posada en valor”