17/05/2019 Entrevista amb Margalida Ramis

Hem parlat amb la portaveu del GOB sobre turisme, territori i sostenibilitat. Quin balanç fa l’entitat ecologista de la legislatura que estam apunt d’esgotar?