17/03/2022 Entrevista amb Pau Franch

Pau Franch, jove pobler que enguany acaba el Grau de Farmàcia i que fa pràctiques a la Farmàcia Major, ens parla d’educació sanitària i dels medicaments. Tractam temes com l’acumulació de medicaments, consum abusiu, impactes en el mediambient i el reciclatge de fàrmacs