14/12/2021 Entrevista amb Marta Carrió

La joventut no ho té gens fàcil. Entre altres dades, l’Anuari de la Joventut de les Illes Balears 2021 reflexa que som la comunitat on els joves ho tenen més difícil per comprar un habitatge o una taxa d’atur juvenil del 30,2%. Avui hem parlat de polítiques públiques, d’emancipació, ocupació, participació, pobresa i prevenció en la salut mental amb Marta Carrió, directora general d’Infància, Joventut i Famílies.