13/11/2023 Biel Ferragut, batle de sa Pobla

Parlam amb el balte de sa Pobla, Biel Ferragut, de les VII Jornades de Turisme del pròxim 18 de novembre i darrers plens de l’Ajuntament