11/04/2019 Entrevista amb Rocío Pastor. Sigfito

La cooperativa poblera SAT Esplet ha rebut el premi Sigfito pel reciclatge d’envasos d’ús agrícola. De fet, és el punt que més n’ha recollit de les Illes Balears. Sigfito és una entitat sense ànim de lucre creada amb l’objectiu d’organitzar un sistema de recollida d’envasos agraris per a un correcte tractament ambiental. Per saber-ne un poc més, hem entrevistat a la seva directora general, Rosario Pastor.