09/02/2024 Biel Ferragut, batle de sa Pobla

El batle de sa Pobla, Biel Ferragut, ens dona els detalls de la compra de l’edifici de sa Nostra per part de l’Ajuntament, de la reunió mantinguda amb el delegat del Govern a les Illes Balears, de la posada en marxa de la recollida selectiva i de l’ordre del dia del ple de la setmana que ve.