08/07/2019 Festes de Santa Margalida i Sant Jaume

Entrevista amb els regidors Magdalena de la Fuente, Antoni Simó Tomàs i Guillem Crespí.