07/02/2024 Maria Antònia Cladera

Mallorca continua sent el territori del món que presenta una major concentració de molins per metre quadrat i sa Pobla és un dels indrets on són característics. Avui parlam d’aquest important element patrimonial i etnològic amb Maria Antònia Cladera, graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals per la UB. Cladera ha duit a terme una investigació sobre l’estat actual de conservació dels 301 molins que ha pogut documentar al nostre municipi i ha recollit les principals accions que s’han dut a terme per a la seva posada en valor al llarg dels darrers temps.