07/01/2022 Quintos’04

N’Albina, na Maite i en Toni faran 18 anys aquest 2022. Formen part dels Quintos ’04 i ens han explicat com ho estan vivint en plena pandèmia.