06/06/2024 Ple de l’Ajuntament de sa Pobla

Ple ordinari de l’Ajuntament de sa Pobla del mes de juny. Es duen a aprovació diferents tràmits per incorporar la Carta Arqueològica al Catàleg de Patrimoni, la creació de la nova Comissió Informativa de Seguiment dels Acords Plenaris i les festes locals del 2025. També es debaten diferents mocions dels grups polítics municipals, i l’oposició fa els seus precs i preguntes.