01/12/2022 Violeta Rodríguez

La portaveu del Partit Popular ens dona la seva opinió sobre els pressuposts aprovats de forma inicial al darrer ple. Entre altres motius, justifica el vot en contra del seu partit “per les escasses inversions que s’hi preveuen”.