07/05/2021 Homes Transitant

HomesTransitant conversen amb dos companys d’Amèrica Llatina, Pablo Mas i Adriano Meschi. Ens obrin un univers al voltant de les relacions que cerquen allunyar-se dels models tradicionals. Podem ser homes post-patriarcals?

C/ Escola 20, sa Pobla 971 53 94 73