30/09/21 Homes Transitant

Al programa d’aquesta setmana fan ressò de la importància de donar visibilitat, rompre amb la indiferència i deixar de justificar la naturalització de la prostitució