28/01/2020 Entrevista amb Biel Ferragut i Martí Amer

Entrevistam al regidor de Manteniment, Biel Ferragut, i a Martí Amer, coordinador de la brigada municipal, per conèixer el dia a dia del servei