23/09/2022 Revista sa Plaça

Repassam les principals notícies que recull la revista Sa Plaça amb Antònia Coll.