22/05/2020 Entrevista amb Sebastià Franch

Entrevistam al cièntífic pobler Sebastià Franch, qui des del setembre treballa al Memorial Sloan Kettering Cancer Center a Nova York, un dels centres d’investigació del càncer més importants del món