21/11/2019 Espai de grups municipals

A l’espai de grups municipals té el torn de paraula la portaveu del PSIB-PSOE, Xesca Mir