21/06/2021 Entrevista amb Cati Rigo

Avui és el Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica, una malaltia que encara necessita de molta investigació. Per a saber-ne més coses hem entrevistat a la presidenta d’ELA Balears, Cati Rigo