21/05/2019 Entrevista amb Llorenç Gelabert (PI)

Entrevista amb Llorenç Gelabert, candidat del Pi – Proposta per les Illes a la batlia de sa Pobla.