16/03/2023 Uep, Terra!

El darrer grup d’alumnes d’aquesta temporada del Grau Superior de Gestió Forestal del CIFP Joan Taix, ens parlen de la petjada que deixa la massificació turística damunt el territori i de les conseqüències negatives que pot tenir per als espais naturals el gest de pujar una foto a les xarxes socials.