16/03/2023 Miquel Vidal, historiador

Què és la mallorquinitat i quines potes la sustenten? En parlam amb l’historiador Miquel Vidal a partir del seu llibre “Mallorquinitat: una història oral” publicada juntament amb José María Gago.