12/05/2022 Entrevista amb Maria Margalida Perelló

Aconseguir casa a Eivissa pot ser un vertader drama. La setmana passada, Maria Margalida Perelló va ser cridada per fer una substitució com a docent a l’illa veïna i des de llavors trobar allotjament s’ha convertit gairebé en una missió impossible. Ho ha denunciat públicament a Twitter perquè, malauradament, la seva situació no és una excepció.