09/05/2019 Entrevista amb Francesca Mir (PSIB-PSOE)

A l’espai de grups municipals, hem entrevistat a la candidata a la batlia del PSIB -PSOE, Francesca Mir.