08/01/2021 Ple de l’Ajuntament de sa Pobla

Es tracta d’un ple extraordinari sol·licitat pel Partit Popular Sa Pobla amb un únic punt a tractar: una moció per la sol·licitud de la devolució de l’import de les taxes per la recollida, transferència i tractament de residus sòlids urbans.