04/08/2022 Entrevista Doro Cela

Parlam de nens amb vulva i nenes amb penis, menors que han fet el trànsit de gènere.

Ho feim amb na Doro Cela, la mare de na Laia, una nina transsexual de cinc anys.