03/01/2020 Entrevista amb Jaume Segura Socias

Parlam amb el pobler Jaume Segura sobre la seva primera novel·la, Tal vez un día